Komunikaciona rješenja

MREŽE

Računarske mreže, kao nezaobilazni segment savremenog poslovnog okruženja su jedan od najvažnijih elementa IT sistema. Upotrebom visokokvalitetnih komponenti pasivne i aktivne mrežne opreme nudimo kompletno rješenje strukturalnog kabliranja.

U mogućnosti smo vam ponuditi rješenja bazirana na žičnom, bežičnom ili mješovitom sistemu.

Šta nudimo?
 • Instalacija LAN i WLAN kućnih i poslovnih mreža
 • Prodaja i montaža pasivne mrežne opreme
 • Prodaja i montaža aktivne mrežne opreme
 • Konfiguriranje aktivne mrežne opreme
 • Povezivanje udaljenih lokacija
 • Kabliranje UTP, FTP i Optičkim kablom
 • Bežične mreže, HotSpotovi, zaštita

IP TELEFONIJA

IP Telefonija (VoIP) je najnovija generacija fiksne telefonije koja kao sistem prenosa koristi internet protokol za prenos glasa i slike.

Prednosti implementacije IP telefonije:
 • Ušteda na troškovima telefonskih poziva
 • Ušteda na troškovima za infrastrukturu
 • Ušteda na troškovima za modifikaciju sistema
 • Telefoniranje Između filijala je besplatno
 • Centralna kontrola troškova
 • Mogućnost primjene identičnog rešenja za nekoliko geografskih lokacija
 • Podrška integraciji sa drugim sistemima

Hadverski

Povezuju se direktno na informatičku mrežu, tj. na mrežni switch

Softverski

Instalira se kao aplikacija na računar ili pametni telefon.