Fiskalizacija

Jedna od djelatnosti kojima se bavi firma “Odavić d.o.o. Info Centar” je proces fiskalizacije.

Kao ovlašteni distributer i serviser za fiskalne uređaje proizvođača Mikroelektronika, pružamo usluge inicijalne fiskalizacije, prodaje i instalacije fiskalnih uređaja, zamjenu fiskalnog modula, tehnički pregled, održavanje, servis fiskalnih uređaja i defiskalizaciju.

INICIJALNA FISKALIZACIJA

Inicijalna fiskalizacija fiskalne kase vrši se prije isporuke fiskalne kase obvezniku i početka evidentiranja prometa preko fiskalne kase kod obveznika. To je proces pripreme fiskalnog uređaja (kasa, štampač…) za upotrebu u fiskalnom sistemu Republike Srpske.

Proces inicijalne fiskalizacije započinje sklapanjem kupoprodajnog ugovora sa nama, nakon čega naša firma kao ovlašteni distributer i servis podnosi zahtijev za fiskalizaciju u Poreskoj upravi Republike Srpske, koja zatim određuje termin fiskalizacije.

Tokom čitavog postupka fiskalizacije, uključujući i instalaciju fiskalnog uređaja, naši serviseri Vam pružaju punu tehničku podršku.

Dokumenti koji su Vam tom prilikom potrebni su: