Defiskalizacija

Defiskalizacija ili brisanje fiskalnog uređaja iz registra fiskalnih kasa Poreske uprave RS je proces koji se obavlja u servisu uz arhiviranje odgovarajuće dokumentacije i starog fiskalnog modula, a uz prisustvo inspektora Poreske uprave Republike Srpske.

Klijent, pravno lice vlasnik fiskalnog modula, popunjava zahtjev za defiskalizaciju uz koji prilaže potrebnu dokumentaciju u zavisnosti od vrste pravnog lica i razloga za defiskalizaciju. Nakon što je sva potrebna dokumentacija pribavljena, naši serviseri prijavljuju zahtjev za defiskalizaciju fiskalnog uređaja poreskoj upravi. PU RS u skladu sa raspoloživošću svojih resursa zakazuje termin za defisklaizaciju fiskalnog uređaja.