Servis fiskalnih kasa

ZAMJENA FISKALNOG MODULA

Fiskalni modul je memorija označena jedinstvenim brojem u koju se smještaju svi podaci o ostvarenom prometu i iz kojeg se isčitavaju podaci na zahtijev Poreske uprave.

Najčešći razlozi promjene fiskalnog modela su:

  1. Fiskalni modul se napunio podacima;
  2. Promjena naziva poreskog obveznika i sl;
  3. Vlasnik modula mijenja PDV sistem u kom posluje (npr. iz sistema van PDV, prelazi u sistem PDV).

Proces zamjene fiskalnog modula obavlja se u servisu uz arhiviranje odgovarajuće dokumentacije i starog fiskalnog modula, a uz prisustvo inspektora PU RS. Vlasnik fiskalnog modula, popunjava zahtjev za zamjenu fiskalnog modula i nakon toga uplaćuje iznos za nabavku odgovarajućeg fiskalnog modula.

Dokumenti koji su potrebni za zamjenu fiskalnog modula su:

REDOVAN TEHNIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE FISKALNIH UREĐAJA

Kao ovlaštenog servisera i distributera, obaveza naše firme je da vršimo  tehnički pregled, odnosno radnje na hardveru ili softveru fiskalnog proizvoda u cilju obezbjeđivanja tehnike ispravnosti i funkcionalnosti fiskalnog proizvoda. Pod tehničkom podrškom podrazumjevaju se sve radnje koje obavljaju naši serviseri radi obučavanja obveznika za korišenje fiskalnog proizvoda.